Trenger du hjelp?

Kundeservice

Legal notis

Ta för vana att regelbundet titta in här för att se om några förändringar skett. Nedanstående information finns tillgänglig för alla användare av www.fresh.se. Det anses därför att alla användare har tagit del av den.

Copyright
För allt material på Fresh ABs webbplats gäller copyright Fresh AB. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddad enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges.

Du får endast lov att använda/ ladda ned materialet från vår webbplats för eget bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på vår webbplats för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från Fresh AB. Dokumentation, d v s kataloguppgifter, drift- och skötselinstrutioner m m får brukas av aktiva aktörer verksamma inom vår bransch.

Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. Vid osäkerhet kontakta oss.

Personuppgifter
Denna webbplats ägs och drivs av Fresh AB, Gransholms bruk, 360 32 Gemla, Sverige.

Fresh AB följer naturligtvis de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (PUL), som finns för att skydda din integritet. Det är endast ett fåtal personer med särskild behörighet som har tillgång till informationen.

Personuppgifter som du lämnar till vår webbplats, till exempel ditt namn och din e-postadress, används på följande sätt:

- Om du beställer material, produkter eller information lagras dina personuppgifter för att vi skall kunna tillgodose sådana beställningar.

- När du hämtar material registreras ditt besök. Sådan information används bland annat till att ge oss information om antalet besökare och vilken information som efterfrågas. Läs mer nedan under stycket Cookies.

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Fresh AB ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser.

Det är frivilligt att lämna uppgifter.

Cookies
www.fresh.se nyttjar så kallade cookies för att att bestyrka eventuell inloggning.

www.fresh.se använder även cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Om du vill ha mer information om cookies kontakta oss på info@fresh.se.

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten. OBS! För besökare som inte loggar in på webbplatsen lagras endast en temporär cookie som INTE innehåller någon personlig information.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Firefox m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på www.fresh.se kan komma att begränsas.
Write text here...